Tietosuojakäytäntö

1. Yleistä

Guudi Oy suhtautuu vakavasti asiakkaidensa henkilötietojen käsittelyyn ja noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojakäytännöllä kerrotaan asiakkaille, mitä henkilötietoja ja muita tietoja kerätään ja miten näitä tietoja käsitellään.

Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, josta henkilö voidaan tunnistaa.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämä tietosuojakäytäntö käyttääkseen Guudi Oy:n palveluita. Mikäli asiakas ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä tai käyttöehtoja, ei hänellä ole oikeutta käyttää palvelua.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteydenotto liittyen tietosuojakäytäntöön

Guudi toimii rekisterinpitäjänä asiakasrekisterin osalta.

Guudi Oy
Y-tunnus 3272638–3
Apilakatu 2 A 5, 21110 Naantali
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Hanna Viljanmaa, +358 40 559 9870

Käyttäessäsi Guudi-verkkopalvelun kautta palveluita, Guudi Oy toimii verkkopalvelussa
käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä.

Kysymyksissä tietosuojakäytännöistä, Guudin osalta, voit olla yhteydessä info@guudi.fi.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Guudi käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

4. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Guudi käsittelee henkilötietoja seuraavilla EU:n tietosuoja-asetukseen pohjautuvilla perusteilla:

Sopimus

Rekisteröityessään käyttämään palvelua, tietojasi käsitellään perustuen sopimussuhteeseen. Guudi käsittelee vain tietoja, jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli yhteystietoja sekä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen tarvittavia tietoja.

Lakisääteinen velvoite

Guudi voi olla velvoitettu säilyttämään joitakin tietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen noudattaakseen kirjanpito- tai muita pakottavia lainsäädäntöjä. Tällöin tietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

Oikeutettu etu

Guudi käsittelee tietoja edellä 3 kohdassa ´henkilötietojen käsittelyn tarkoitus´ kuvatuissa tarkoituksissa. Guudi katsoo näiden tarkoitusten olevan liiketoiminnan kannalta välttämätöntä ja siten oikeutetun edun mukaista. Henkilötietojen käsittelyssä perustuen oikeutettuun etuun, punnitaan aina käsittelyn hyödyt ja mahdolliset haitat asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Guudi ei käytä tietojasi automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin.

5. Tietojen keräys, käsittely ja tietolähteet

Pääasiassa henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen ja palvelun käyttämisen yhteydessä.

Käyttäjän antamat tiedot:

Maksunvälittäjältä:

Palvelun käytöstä havainnoidut tiedot:

6. Henkilötietojen käsittelijä

Guudi käyttää palvelun tuottamiseen sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Tietojen käsittelyn takia tiedot sijaitsevat fyysisesti ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista henkilötietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Kaikkien kumppaneiden kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Lisää tietojen luovuttamisesta kolmansille, voit lukea kohdasta ´henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille`.

7. Tietojen säilytys ja suojaus

Tietoja ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa Guudi noudattaa hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointia, minimointia, pseudonymisointia, anonymisointia ja enkryptausta.

Guudi ilmoittaa mahdollisista tietoturvauhista ja mahdollisista loukkauksista viranomaisille ja käyttäjille, joita loukkaus koskee. Guudi voi myös sulkea palvelun väliaikaisesti henkilötietojen suojaamiseksi.

Guudi säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti EU- ja/tai ETA-alueella.

8. Tietojen säilytysaika

Guudi säilyttää asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kun henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, Guudi poistaa henkilötiedot. Guudi käsittelee henkilötietojasi niin kauan kuin asiakkaalla on aktiivinen tili, sekä viimeisen kirjautumisen jälkeen kaksi kalenterivuotta.

9. Käyttäjän oikeudet

Asiakkaalla on lain mukaisesti oikeus

Pääsääntöisesti Guudi toteuttaa pyynnöt kuukauden sisällä. Asiakas voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun info@guudi.fi. Huomioitavaa, että Guudin on aina pystyttävä tunnistamaan tiedon / käsittelyn pyytäjä.

Jos asiakas kokee, että Guudi kieltäytyy rekisterinpitäjänä pyynnöstäsi eikä kieltäytymiselle ole mielestäsi perusteita, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.

Osa tiedoista kuten sähköpostiosoite, on välttämättömiä tallentaa palvelun käyttämiseksi. Asiakkaan peruuttaessa suostumuksensa tietosuojakäytännössä kerrottujen tietojen keräämiseksi, palvelunkäyttö voi osittain tai kokonaan rajoittua.

10. Henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa seuraavissa tilanteissa:

  1. Suostumus
    Henkilötietoja voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksella esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua varten.
  2. Alihankkijat
    Guudi Oy voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palveluidensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, asiakasviestintään ja muuhun palvelun kehittämiseen. Henkilötietoja luovutetaan alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin kuin he osallistuvat Guudi Oy:n palveluiden toteuttamiseen.

Guudi saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai liiketoimintansa siirtyessä toiselle yritykselle.

Tarvittaessa Guudi luovuttaa tietoja myös viranomaisille pyynnöstä, jos viranomaisella on esim. oikeuden määräyksellä tai lainsäädännön perusteella oikeus saada tiedot. Guudi informoi tietopyynnöstä asiakasta, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

11. Palvelun evästekäytännöt

Guudi Oy:n verkkosivut ja Guudi mobiilipalvelun käyttävät evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteelle laajemman toiminnallisuuden luomiseksi sivuille. Guudi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita:

Toiminnallisuuksien osalta Guudi Oy edellyttää, että asiakas hyväksyy evästeiden käytön käyttääkseen Guudin mobiili- ja verkkopalveluita.

Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritelty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Asiakas voi halutessaan poistaa evästeet selaimen historiasta. Sivustolla/palvelussa käynti asettaa evästeet uudelleen selaimen sen salliessa.

Guudi hyödyntää myös muita tekniikoita (esim. Google Analytics) ja jäljitteitä palvelun käyttöön, trendeihin, suosittuihin tuotteisiin ja asiakkaan suostumuksella myös markkinoinnin kohdentamisessa. Analytiikan ja markkinoinnin kohdentamisessa käytettäville yhteistyökumppaneille lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Asiakas voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia siten, ettei selain salli evästeiden tallnetamista. Huomioitavaa on, että evästeiden rajoittaminen voi kuitenkin vaikuttaa kielteisesti verkkosivun toimivuuteen.

12. Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen

Palvelun kehittämisen ja lainsäädännöllisen muutosten takia Guudi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöään. Guudi suosittelee, että asiakas käy tutustumassa ajoittain tähän tietosuojakäytäntöön saadakseen tiedon tietosuojakäytäntöön mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Tätä tietosuojakäytäntöä on päivitetty viimeksi 17.11.2022.